TESWIR GALDYRYŇ

Teswir ýazyň

Teswir ýazmak üçin ulgama giriň

Soňky teswirler
5


A

29.08.2021

Arslan

Gaty gowy bolupdyr. Tüweleme!! sdsdfsdf

Y

01.09.2021

Yazgul

"Aşgabat siti" gurujylara uly üstünlikler arzuw edýärin!

SB

02.09.2021

Serdar Begenjow

3d diyseň ajaýyp

MA

02.09.2021

Mahri Akmedowa

Äk merjen şäherimiz mydama iň öňde we iň döwrebap şäher bolsun. Sag boluň!

A

14.09.2021

Arslan

Gaty gowy 3D karta bolupdyr! Yzyny dowam ediň!