Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda

Yza

Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada dikeldilen flagştok

Paýtagtymyzyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen binalarynyň ilkinjisi - Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada dikeldilen flagştokdyr. Onuň boýy 133 metr bolup, ol 2008-nji ýylda dünýäde iň beýik flagştok diýlip ykrar edildi. Flagştokda parlaýan Türkmenistanyň Döwlet baýdagy 52,5 - 35 metr ölçegde bolup, onuň agramy 420 kilograma barabardyr.