Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda


«Altyn asyr» halysy

Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada dikeldilen flagştok

Oguz hanyň we onuň ogullarynyň bürünç heýkelleri ornaşdyrylan suw çüwdürimler toplumy

«Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkezi

«Älem» medeni-dynç alyş merkezi

Türkmenistanyň Paýtagty Aşgabat şäheri

Aşgabadyň Halkara howa menzili

Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň şekili

Olimpiýa şäherçesindäki «Sportuň» suw görnüşleri merkezi

Iň köp adam gatnaşan welosiped sürmek boýunça okuw sapagy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Akhan atly bedewi

Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş

Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda


«Altyn asyr» halysy

Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada dikeldilen flagştok

Oguz hanyň we onuň ogullarynyň bürünç heýkelleri ornaşdyrylan suw çüwdürimler toplumy

«Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkezi

«Älem» medeni-dynç alyş merkezi

Türkmenistanyň Paýtagty Aşgabat şäheri

Aşgabadyň Halkara howa menzili

Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň şekili

Olimpiýa şäherçesindäki «Sportuň» suw görnüşleri merkezi

Iň köp adam gatnaşan welosiped sürmek boýunça okuw sapagy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Akhan atly bedewi

Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş