Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda

Yza

Olimpiýa şäherçesindäki «Sportuň» suw görnüşleri merkezi

2017-nji ýylda paýtagtymyzda ýerleşýän Olimpiýa şäherçesindäki Sportuň suw görnüşleri merkezi dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde ykrar edilip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Olimpiýa şäherçesindäki Sportuň suw görnüşleri merkezinde geçirilýän ýaryşlara birwagtda 5 müň adam tomaşa edip biler. Geçirilen ölçeg işlerine laýyklykda, toplumyň howuzlarynyň umumy meýdany 4 müň 976,65 inedördül metre (53 568 inedördül fut) barabar boldy.