Täzelikler

Täzelikler

Yza

22.08.2021

«Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyny guramaçylykly alyp barmak maksady bilen Pudagara topar döredildi

Giňişleýin

23.08.2021

«Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin Gurulýan desgalaryň direksiýasy döredildi

Giňişleýin

01.09.2021

«Aşgabat siti» taslamasynyň interaktiw portaly döredildi

Giňişleýin

21.09.2021

«Aşgabat siti» taslamasynyň interaktiw portaly Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergide görkezildi.

Giňişleýin

01.10.2021

Dünýäniň akylly şäherleri

Giňişleýin

16.10.2021

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginde «Aşgabat siti» Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň nobatdaky ýygnagy geçirildi

Giňişleýin

05.11.2021

«Aşgabat siti» - «Akylly» şäher

Giňişleýin

22.08.2021

«Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyny guramaçylykly alyp barmak maksady bilen Pudagara topar döredildi

Giňişleýin

23.08.2021

«Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin Gurulýan desgalaryň direksiýasy döredildi

Giňişleýin